Home » sağlık » Abdominal Aort Anevrizmaları
abdominal aort anevrizmaları, abdominal aort anevrizmaları ne demek, abdominal aort anevrizmaları neden olur

Abdominal Aort Anevrizmaları

Aort damarı duvar yapısının bozulması sonucunda karın boşluğu hizasında çapının 1,5 kattan fazla artırılması için girişimlerde bulunulur. Yaşlı erkeklerde daha yaygındır. Genel olarak toplumda bu 10 binde 2-3 oranında görülmektedir. Görülme sıklığı 50 yaşın üzerindekiler için yüzde 3 ve 65 yaşın üzerindekiler için yüzde 5-6 kadar yüksek olabilir.

Abdominal aort anevrizmasının belirtileri nelerdir?

Abdominal aort anevrizmaları genellikle herhangi bir şikayete neden olmaz ve fark edilmez. Bu tür insanların hastalığı en çok başka nedenlerle yapılan muayeneler sırasında tespit edilir. Hastaların yaklaşık yüzde 25’i kalıcı veya geçici karın ağrısı yaşayabilir. Ağrı hafif veya şiddetli olabilir.

Bazen ağrı bel bölgesinde olabilir. Şiddetli ağrı veya ilerleyen ağrı nedeniyle (özellikle bel bölgesinde lokalize), aort damarı rüptürü (rüptürü) meydana gelebilir, bu nedenle acilen muayene gereklidir.abdominal aort anevrizmaları, abdominal aort anevrizmaları ne demek, abdominal aort anevrizmaları neden olur

Risk faktörleri nelerdir?

Sigara içenler, ailede anevrizma olan kişiler, yaşlılar, kardiyovasküler tıkanıklık, yüksek kolesterol, kronik akciğer hastalığı ve hipertansiyon ve uzun boylu kişiler abdominal aort anevrizması geliştirme riski altındadır.

Teşhis yöntemleri nelerdir?

Hastanın şikayetleri doğrultusunda yapılan değerlendirme ve muayene sonrasında ultrason ile hızlı bir şekilde tanı konulabilir. Anevrizmanın kritik boyuta ulaşmadığı durumlarda takip için ultrason kullanılabilir.

4 cm’den küçük anevrizmalar, 6 ayda bir ultrason ile izlenebilir. Bununla birlikte, bilgisayarlı tomografi anjiyografi (BTA), anevrizmayı doğru bir şekilde ölçmek ve lokalize etmek için acil bakım için, özellikle yırtılmadan şüpheleniliyorsa önemlidir ve gereklidir.

Kimler tedavi edilmelidir?

Öncelikle aort anevrizması teşhisi konulan kişilerde anevrizma risk faktörlerinin incelenmesi gerekmektedir. Kan basıncınızı kontrol altında tutmanız ve sigarayı bırakmanız özellikle önemlidir.

Anevrizmanın çapı 4-5 cm ise acil müdahale gerektirir. Bununla birlikte, rüptürü olan hastalarda (aort damarının yırtılması), anevrizmanın çapından bağımsız olarak acil tedavi gereklidir!

Yorum Ekle

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir