Home » Cinsellik ve Cinsel Bölge » Cinsel İlişkiye Hangi Yaşta Başlanmalıdır?
cinsel ilişki yaşı, cinsel ilişkiye başlama yaşı

Cinsel İlişkiye Hangi Yaşta Başlanmalıdır?

Serbest yaşayan hayvanlarda bu gibi sorunlara ait nispetler hep aynıdır. Hayvan çabucak büyür ve gelişir ve günün birinde cinsel guddeleri olgunlaştığı zaman ilkah edilebilecek bir hale gelir. Halbuki insana yanaşarak kültürle uzaktan yakından temas etmiş ehlî hayvanlarda bile bu işin böyle olmadığı görülür.cinsel ilişki yaşı, cinsel ilişkiye başlama yaşı

Hayvanda ilk kızgınlık görülünce kendisini henüz birleşmeye bırakmazlar ve henüz çok genç derler; bundan başka hayvanın ilk yavrularına da büyük bir kıymet vermezler. İnsan, son derecede yavaş olgunlaşır; bu şekilde yavaş olgunlaşma, insan cinselnin hayvanlara karşı taşıdığı en yüksek özelliklerden biridir. Hayvanlarda gençlik çağı, bütün ömrünün aşağı yukarı yedide birini teşkil ettiği halde insanlarda bu müddet, ömrünün dörtte veya üçte birini alır.

Medenî bir insana, en aşağı 22 yaşına geldikten sonra tamamen olgunlaşmış ve nesil üretmeye yarar gözüyle bakılabilir. Halbuki cinsel guddeleri bu müddetten belki 10 yıl evvel faaliyete başlar ve cinsel ilişki eğilimi uyandırırlar. Demek oluyor ki genç insan 10 sene müddetle cinsel eğilimi uyanık olduğu halde cinsel faaliyet biyolojik bakımdan doğru görülmüyor. Nesil üretmek gayesiyle cinsel ilişkie; ancak cinsel olgunluktan başka, organik ve ruhsal olgunluk tamamlandıktan sonra yani kadınlarda 20, erkeklerde de 25 yaşlarında başlanmalıdır.

Cinsel arzuyu tatmin ve zevk duymak için, yapılan cinsel ilişki edinilen tecrübelere göre ebeveynin ve eğiticilerin genellikle kabul ettiklerinden çok daha erken başlamaktadır. Batı Avrupa liselerinde bakalorea veren gençlerin 9 da biri, okulu cinsel hastalıklardan birine tutulmuş olarak terk eder. Kadınlar, en fazla cinsel hastalıklara 19 yaşından evvel yakalanırlar. Sırf sağlık korunması bakımından incelendiğinde, cinsel guddeleri faal bulunan gençler arasında ölçülü bir şekilde cinsel ilişkide bulunulmasının, büyükler arasında kinden hiçbir farkı yoktur.

Bazı ahlâk kitaplarında olduğu gibi, gençleri yaşlılara nispetle daha fazla ve daha özel tehlikelerin tehdit ettiği doğru değildir. Lâkin bilhassa gençler arasında, tecrübesizlik yüzünden daha kolayca cinsel hastalıklara yakalanmak veya gebe kalmak ihtimali mevcut olduğu ve bu halin onlar için daha ağır sosyal ve iktisadı tehlikeleri bulunduğu, hatta bazı hallerde bütün hayatlarının yönünü değiştirerek kendilerini sefalete mahkûm edebilecek neticeleri doğurabilir.

Gençlerin aşk için olgun olmadan ve cinsel ilişkiden doğabilecek bütün sorunlulukları karşılayabilecek bir hale gelmeden, cimsi ilişkide bulunmalarına karşı kovmaya çalışmak lâzımdır.

Yorum Ekle

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir