Home » diğer » Ticari reklamcılığın amaçları
ticari reklamcılığın önemi, ticari reklamcılık nedir, ticari reklamcılığın başlıca amaçları nelerdir

Ticari reklamcılığın amaçları

Ticari reklamcılığın şu ana kadar ortaya atılan tanımı, birkaç İstisna hariç, ortak bir noktada buluşur: Ticari reklamcılığın ilk hedefi, teklif edilen ürün ya da hizmetin tüketicileri, çalışanları ve kullanıcıları arasında yeterli sayıda aşın oluşturulmasıdır. Bu demek ki, her başarılı reklam, r dizi psikolojik ön koşulu yerine getirmelidir. Bunlar; ilginin çekilmesi, amaca yönelik ve kalıcı bir izlenimin oluşturulup, canlı tutulmasıdır. Bu izlenimin satış açısından değeri imalıdır ve satın alma fırsatı meydana gelinceye kadar canlı almalıdır. Bu hedeflerin tutturulması, dikkat, ilgi, istek, gereksinim, his, inanç, ilişki kurma, kanı, anı gibi psikolojik olgularla yakından ilgilidir. Reklam araçlarının çoğunda sayısal anlamda kesin olarak tespit edilemeyen büyük hedefin, Yani satışın tersine, reklamcılık araştırmalarının modern yöntemleri, satış değerinin belli bir yere kadar ölçülmesine olanak tanır. Bu durum, psikolojik esaslı ara hedeflerin pratik değerini artırmakta, yalnızca nihai satışla ilgilenme düşüncesin ciddiyetle bakmaktan alıkoymaktadır.ticari reklamcılığın önemi, ticari reklamcılık nedir, ticari reklamcılığın başlıca amaçları nelerdir

Ama tüketicinin davranışlarına yön veren sebeple sadece bilinç düzeyinde bulunmaz. Gerçekten de bugün d eskiden olduğu gibi, bilinçaltı etkenler de alışveriş alışkanlıklarını belirlemektedir. Mesele, bunların ne oldukları nasıl etki ettikleridir. Buraya gelindiğinde, bilinçaltı psikolojisine ait düşüncelerin reklamcılıkta yer almaları gerektiği kabul etmiş oluyoruz. “Normal alışveriş, bilinçli olarak duyulan bir istekle başlar. Bir ürüne ihtiyaç vardır ve hafızada bulduğumuz ilk marka en başta dikkate alınır.”

Şüphesiz reklamcılık, bir istek ve bir marka arasındaki asit fikir bağlantısını kurmaktan daha etkili olmayı amaçlamalıdır. Reklam, müşterilerin gereksinimlerinin içine, belli bir motif veya ürünü şekli ve ambalaj yerleştirir. Tüketiciye, ürünün belli bazı avantajları ve kullanım olanakları hakkında fikir verir. Bu avantaj ve kullanım olanaklarının, rakip markanınkilerden daha güçlü olduğunu ifade eder. Bütün bu hususlar, dinamik bir etkiye kadar ulaşabilen reklamın, yönlendirici gücünü kanıtlar. Ayrıca reklamcılık biliminin çoktandır ileri sürdüğü, çağdaş uygulamalı psikolojinin, ekonominin başka alanlarında olduğu gibi, reklamcılıkta da denetleyici güç olarak çalışması gerektiği yönündeki iddiaya destek verir.

Yorum Ekle

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir